Dice Roller v. 1.0.1
IDNameTimeDiceResultsNotes
192446Art2018-01-01 22:31:485d10+155D10+15 = [2, 4, 1, 7, 10]+15 = 39
Hit Points, Art
193474Art2018-01-10 07:18:211d20+21D20+2 = [1]+2 = 3
Insight
193955Art2018-01-14 10:42:121d20-11D20-1 = [2]-1 = 1
Perception check
194034Art2018-01-14 18:32:401d20+1;1d20+1;1d20+11D20+1 = [3]+1 = 4
1D20+1 = [15]+1 = 16
1D20+1 = [7]+1 = 8
Nature or History, both are same bonus.
194458art2018-01-16 11:10:161d20-11D20-1 = [20]-1 = 19
perception
194797Art2018-01-18 10:27:461d20+31D20+3 = [18]+3 = 21
Initiative
194878Art2018-01-19 08:07:361D20+71D20+7 = [8]+7 = 15
great axe attack on mosaic snake
194879Art2018-01-19 08:08:041D20+71D20+7 = [14]+7 = 21
2nd great axe attack on mosaic snake
194880Art2018-01-19 08:08:591D12+41D12+4 = [5]+4 = 9
Great axe damage
194881Art2018-01-19 08:09:161D12+41D12+4 = [1]+4 = 5
Great axe damage
195159Art2018-01-22 12:19:441d20-11D20-1 = [12]-1 = 11
Perception
195328Art2018-01-24 09:40:491d20+21D20+2 = [20]+2 = 22
Insight
195779Art2018-01-30 09:02:461d20+11D20+1 = [14]+1 = 15
Arcana
195780Art2018-01-30 09:03:141d20+11D20+1 = [17]+1 = 18
Medicine check
196302Art2018-02-03 15:47:031d20+31D20+3 = [16]+3 = 19
Initiative
196342Art2018-02-04 11:11:201d20;1d201D20 = [7] = 7
1D20 = [5] = 5
2 wisdom saves.
196475Art2018-02-06 11:36:561d201D20 = [14] = 14
Wis save
196476Art2018-02-06 11:37:211d201D20 = [9] = 9
Wis save
196561Art2018-02-07 09:06:271d201D20 = [6] = 6
WIS save
196912Art2018-02-09 10:43:351d201D20 = [17] = 17
Wisdom Save
198823Art2018-03-05 11:07:091d20-11D20-1 = [7]-1 = 6
perception
201316Art2018-04-04 08:50:191d20+71D20+7 = [9]+7 = 16
Athletics check
201449Art2018-04-05 12:54:051d201D20 = [19] = 19
Intelligence
202388Art2018-04-12 21:16:541d20+31D20+3 = [19]+3 = 22
dex save
202693Art2018-04-15 16:24:341d20+71D20+7 = [11]+7 = 18
Constitution save
204649art2018-05-14 07:34:471d20+31D20+3 = [1]+3 = 4
Dex Save
212226Art2018-07-25 15:22:581d20+71D20+7 = [1]+7 = 8
Con Save
212959Art2018-08-01 19:03:411d20+21D20+2 = [5]+2 = 7
Int check
214923Art2018-08-15 11:38:361d20+21D20+2 = [1]+2 = 3
Insight
216684Art2018-09-03 02:18:571d20+5+1d41D20+5+1D4 = [9]+5+[2] = 16
Perception with guidance
217181Art2018-09-07 01:06:051d20+31D20+3 = [18]+3 = 21
Intimidation
220971Art2018-10-14 22:56:301d1001D100 = [70] = 70
Special Investigation Techniques!

The current time is: 2020-08-14 05:52:01