Dice Roller v. 1.0.1
IDNameTimeDiceResultsNotes
154615Dren2017-03-06 02:58:471d20+21D20+2 = [3]+2 = 5
Stealth
154923Dren2017-03-09 03:07:011d201D20 = [19] = 19
Religion check to determine the deity of the temple
155318Dren2017-03-13 01:22:341d20+21D20+2 = [11]+2 = 13
Perception
155727Dren2017-03-15 03:38:061d20+41D20+4 = [20]+4 = 24
Handaxe attack
155728Dren2017-03-15 03:38:462d6+22D6+2 = [2, 3]+2 = 7
Handaxe crit damage
155729Dren2017-03-15 03:39:371d20+41D20+4 = [18]+4 = 22
Unarmed strike attack
155730Dren2017-03-15 03:40:051d4+21D4+2 = [2]+2 = 4
Unarmed strike damage
156721Dren2017-03-22 02:06:231d20+41D20+4 = [10]+4 = 14
Handaxe attack on Worg A
156725Dren2017-03-22 02:07:121d6+21D6+2 = [3]+2 = 5
Handaxe damage on Worg A
156730Dren2017-03-22 02:07:481d20+41D20+4 = [4]+4 = 8
Unarmed strike attack on Worg A
156734Dren2017-03-22 02:08:221d4+21D4+2 = [1]+2 = 3
Unarmed strike damage on Worg A
156739Dren2017-03-22 02:20:421d20+51D20+5 = [18]+5 = 23
Perception
156740Dren2017-03-22 02:21:051d20+31D20+3 = [10]+3 = 13
Technology
159651Dren2017-04-11 06:00:041d20+31D20+3 = [3]+3 = 6
Athletics
160743Dren2017-04-19 06:07:531d201D20 = [10] = 10
Religion
163953Dren2017-05-18 01:48:021d201D20 = [15] = 15
Intelligence check to appraise gems (If stonecunning applies, add +4)
163954Dren2017-05-18 01:49:221d201D20 = [2] = 2
Arcana check on potion
163955Dren2017-05-18 01:49:511d20+21D20+2 = [14]+2 = 16
Perception check on potion
164548Dren2017-05-24 06:40:401d20+21D20+2 = [3]+2 = 5
Perception
165082Dren2017-05-29 11:40:262d20.LOW(1)+22D20.LOW(1)+2 = [16, 3]+2 = 5
Perception at Disadvantage for darkness
166374Dren2017-06-06 03:52:451d20+41D20+4 = [5]+4 = 9
Athletics
166376Dren2017-06-06 03:58:291d20+4; 1d6+21D20+4 = [8]+4 = 12
1D6+2 = [1]+2 = 3
Handaxe attack and damage
166377Dren2017-06-06 03:59:211d20+4; 1d4+21D20+4 = [19]+4 = 23
1D4+2 = [2]+2 = 4
Dart attack and damage
166380Dren2017-06-06 04:14:191d201D20 = [11] = 11
1D20 = [14] = 14
1D20 = [7] = 7
Lingering Injuries
166762Dren2017-06-07 02:58:111d20+31D20+3 = [15]+3 = 18
Athletics to climb
166765Dren2017-06-07 03:02:441d20+4; 1d6+21D20+4 = [10]+4 = 14
1D6+2 = [2]+2 = 4
Handaxe attack and damage Goblin C
166766Dren2017-06-07 03:04:331d20+4; 1d4+21D20+4 = [15]+4 = 19
1D4+2 = [3]+2 = 5
Unarmed attack and damage Goblin C
168971Dren2017-06-28 02:04:101d20+21D20+2 = [5]+2 = 7
Stealth
168972Dren2017-06-28 02:04:321d20+21D20+2 = [6]+2 = 8
Perception
169474Dren2017-07-02 23:42:261d20+4; 1d6+21D20+4 = [17]+4 = 21
1D6+2 = [2]+2 = 4
Handaxe attack and damage
169475Dren2017-07-02 23:43:051d20+4; 1d4+21D20+4 = [6]+4 = 10
1D4+2 = [4]+2 = 6
Unarmed attack and damage
169666Dren2017-07-05 02:29:431d20+4; 1d6+21D20+4 = [8]+4 = 12
1D6+2 = [5]+2 = 7
Handaxe attack and damage
169667Dren2017-07-05 02:30:211d20+4; 1d4+21D20+4 = [18]+4 = 22
1D4+2 = [2]+2 = 4
Martial Arts attack and damage
170457Dren2017-07-13 02:35:571d20+4; 1d6+21D20+4 = [8]+4 = 12
1D6+2 = [4]+2 = 6
Handaxe attack and damage
171035Dren2017-07-18 02:00:351d201D20 = [16] = 16
Investigation
172349Dren2017-07-28 07:02:011d20+31D20+3 = [5]+3 = 8
Suvival
173510Dren2017-08-09 04:13:331d201D20 = [5] = 5
Nature
173587Dren2017-08-10 03:09:161d20+21D20+2 = [9]+2 = 11
History
176233Dren2017-08-31 14:57:031d20-11D20-1 = [11]-1 = 10
Intimidation
178052Dren2017-09-14 00:50:531d20+5; 1d6+31D20+5 = [18]+5 = 23
1D6+3 = [1]+3 = 4
Handaxe attack and damage
178053Dren2017-09-14 00:51:381d20+5; 1d4+31D20+5 = [13]+5 = 18
1D4+3 = [2]+3 = 5
Unarmed attack and damage
178054Dren2017-09-14 01:03:131d20+41D20+4 = [7]+4 = 11
Athletics
178055Dren2017-09-14 01:03:301d20-11D20-1 = [3]-1 = 2
Intimidation
179273Dren2017-09-20 00:47:451d20+5; 1d6+31D20+5 = [5]+5 = 10
1D6+3 = [3]+3 = 6
Handaxe attack and damage
179274Dren2017-09-20 00:49:251d20+5; 1d4+31D20+5 = [17]+5 = 22
1D4+3 = [1]+3 = 4
Unarmed attack and damage
179275Dren2017-09-20 00:49:421d20+5; 1d4+31D20+5 = [3]+5 = 8
1D4+3 = [1]+3 = 4
Unarmed attack and damage
187432Dren2017-11-21 01:58:071d20+6; 1d6+31D20+6 = [18]+6 = 24
1D6+3 = [6]+3 = 9
Handaxe attack and damage
187433Dren2017-11-21 01:58:401d20+6; 1d4+31D20+6 = [15]+6 = 21
1D4+3 = [3]+3 = 6
Unarmed strike attack and damage
187683Dren2017-11-23 01:41:061d20+6; 1d6+31D20+6 = [10]+6 = 16
1D6+3 = [1]+3 = 4
Handaxe attack and damage
187684Dren2017-11-23 01:42:021d20+6; 1d4+31D20+6 = [14]+6 = 20
1D4+3 = [1]+3 = 4
Unarmed attack and damage
189785Dren2017-12-13 03:08:111d20+6; 1d6+31D20+6 = [18]+6 = 24
1D6+3 = [5]+3 = 8
Handaxe attack and damage
189786Dren2017-12-13 03:08:511d20+6; 1d4+31D20+6 = [6]+6 = 12
1D4+3 = [1]+3 = 4
Unarmed attack and damage
190260Dren2017-12-18 06:03:171d20+6; 1d6+31D20+6 = [10]+6 = 16
1D6+3 = [5]+3 = 8
1D20+6 = [20]+6 = 26
1D6+3 = [5]+3 = 8
2 handaxe attacks and damage
190261Dren2017-12-18 06:03:551d61D6 = [5] = 5
Extra crit damage
190262Dren2017-12-18 06:04:241d20+6; 1d4+31D20+6 = [15]+6 = 21
1D4+3 = [2]+3 = 5
1D20+6 = [6]+6 = 12
1D4+3 = [1]+3 = 4
Flurry of Blows
190897Dren2017-12-22 04:44:041d20+6; 1d6+31D20+6 = [13]+6 = 19
1D6+3 = [3]+3 = 6
Handaxe attack and damage
190898Dren2017-12-22 04:44:221d20+6; 1d6+31D20+6 = [3]+6 = 9
1D6+3 = [4]+3 = 7
Handaxe attack and damage
190899Dren2017-12-22 04:48:451d20+6; 1d6+31D20+6 = [19]+6 = 25
1D6+3 = [4]+3 = 7
Handaxe attack and damage
190900Dren2017-12-22 04:49:121d20+6; 1d6+31D20+6 = [1]+6 = 7
1D6+3 = [5]+3 = 8
Unarmed attack and damage
190901Dren2017-12-22 04:49:371d20+6; 1d6+31D20+6 = [3]+6 = 9
1D6+3 = [1]+3 = 4
Unarmed attack and damage
193456Dren2018-01-10 05:19:501d20+6; 1d4+1d10+31D20+6 = [13]+6 = 19
1D4+1D10+3 = [2]+[5]+3 = 10
1D20+6 = [13]+6 = 19
1D4+1D10+3 = [3]+[1]+3 = 7
Flames of the Fire Snake attack and damage
194417Dren2018-01-16 04:57:291d20+6; 1d6+31D20+6 = [20]+6 = 26
1D6+3 = [3]+3 = 6
1D20+6 = [13]+6 = 19
1D6+3 = [1]+3 = 4
Handaxe attack and damage
194418Dren2018-01-16 04:57:571d61D6 = [2] = 2
Extra crit damage
194419Dren2018-01-16 04:58:501d20+6; 1d4+31D20+6 = [5]+6 = 11
1D4+3 = [1]+3 = 4
Unarmed attack and damage
195039Dren2018-01-21 04:26:051d20+31D20+3 = [2]+3 = 5
Perception
195040Dren2018-01-21 04:26:311d201D20 = [8] = 8
Investigation
196174Dren2018-02-02 04:39:281d20+31D20+3 = [7]+3 = 10
Initiative
196175Dren2018-02-02 04:42:011d20+6; 1d6+31D20+6 = [12]+6 = 18
1D6+3 = [6]+3 = 9
1D20+6 = [10]+6 = 16
1D6+3 = [5]+3 = 8
Shortbow attacks and damage
196536Dren2018-02-07 01:47:371d20+6; 1d6+31D20+6 = [13]+6 = 19
1D6+3 = [4]+3 = 7
1D20+6 = [16]+6 = 22
1D6+3 = [5]+3 = 8
Shortsword attack and damage
196978Dren2018-02-10 05:00:091d20+31D20+3 = [12]+3 = 15
Wisdom save
197436Dren2018-02-14 04:16:141d20+31D20+3 = [19]+3 = 22
Insight
198369Dren2018-02-26 02:02:481d20+6; 1d6+31D20+6 = [14]+6 = 20
1D6+3 = [1]+3 = 4
Handaxe attack and damage
198370Dren2018-02-26 02:03:281d20+6; 1d4+31D20+6 = [14]+6 = 20
1D4+3 = [1]+3 = 4
Unarmed attack and damage
198536Dren2018-02-28 04:16:231d20+21D20+2 = [13]+2 = 15
Constitution save
198606Dren2018-03-01 01:03:051d20+6; 1d6+31D20+6 = [9]+6 = 15
1D6+3 = [2]+3 = 5
Handaxe attack and damage
198607Dren2018-03-01 01:04:311d20+6; 1d6+31D20+6 = [16]+6 = 22
1D6+3 = [5]+3 = 8
Handaxe attack and damage
198608Dren2018-03-01 01:06:591d20+6; 1d4+31D20+6 = [2]+6 = 8
1D4+3 = [1]+3 = 4
Unarmed attack and damage
212478Dren2018-07-27 07:45:201d20+31D20+3 = [3]+3 = 6
Perception
212479Dren2018-07-27 07:45:421d20+31D20+3 = [13]+3 = 16
Stealth
215267Dren2018-08-17 08:50:342d20.HIGH(1)+6; 2d6+2d10+32D20.HIGH(1)+6 = [1, 14]+6 = 20
2D6+2D10+3 = [2, 1]+[1, 3]+3 = 10
Fangs of the Fire Snake crit attack
215268Dren2018-08-17 08:51:232d20.HIGH(1)+6; 2d6+2d10+32D20.HIGH(1)+6 = [10, 19]+6 = 25
2D6+2D10+3 = [5, 2]+[8, 10]+3 = 28
Fangs of the Fire Snake crit attack
215269Dren2018-08-17 08:52:332d20.HIGH(1)+6; 2d6+32D20.HIGH(1)+6 = [2, 16]+6 = 22
2D6+3 = [6, 5]+3 = 14
Flurry of Blows
215270Dren2018-08-17 08:52:522d20.HIGH(1)+6; 2d6+32D20.HIGH(1)+6 = [13, 1]+6 = 19
2D6+3 = [2, 4]+3 = 9
Flurry of Blows
215650Dren2018-08-21 08:20:421d20+6; 1d6+31D20+6 = [1]+6 = 7
1D6+3 = [6]+3 = 9
Handaxe
215651Dren2018-08-21 08:21:111d20+6; 1d6+31D20+6 = [2]+6 = 8
1D6+3 = [2]+3 = 5
Handaxe
215652Dren2018-08-21 08:21:311d20+6; 1d6+31D20+6 = [20]+6 = 26
1D6+3 = [1]+3 = 4
Unarmed
215653Dren2018-08-21 08:21:571d61D6 = [2] = 2
Crit damage
215654Dren2018-08-21 08:23:011d10+91D10+9 = [9]+9 = 18
Deflect
215655Dren2018-08-21 08:23:331d2+6; 1d6+31D2+6 = [1]+6 = 7
1D6+3 = [6]+3 = 9
Opportunity Attack
215661Dren2018-08-21 10:34:471d20+61D20+6 = [16]+6 = 22
Opportunity Attack
216503Dren2018-08-31 08:40:001d20+6; 1d6+31D20+6 = [16]+6 = 22
1D6+3 = [5]+3 = 8
1D20+6 = [10]+6 = 16
1D6+3 = [2]+3 = 5
Handaxe
216504Dren2018-08-31 08:40:311d20+6; 1d6+31D20+6 = [20]+6 = 26
1D6+3 = [5]+3 = 8
Unarmed
216505Dren2018-08-31 08:40:501d61D6 = [2] = 2
Crit damage
216506Dren2018-08-31 08:41:371d20+6; 1d6+31D20+6 = [3]+6 = 9
1D6+3 = [1]+3 = 4
Opportunity Attack
218492Dren2018-09-17 10:05:041d20+91D20+9 = [17]+9 = 26
Unarmed attack
218493Dren2018-09-17 10:05:341d20+6; 1d6+31D20+6 = [1]+6 = 7
1D6+3 = [6]+3 = 9
1D20+6 = [18]+6 = 24
1D6+3 = [4]+3 = 7
Shortbow
218908Dren2018-09-21 10:28:551d10+91D10+9 = [2]+9 = 11
Deflect Missiles
218909Dren2018-09-21 10:31:212d20.LOW(1)+6; 1d6+32D20.LOW(1)+6 = [1, 6]+6 = 7
1D6+3 = [1]+3 = 4
Deflect Missiles Attack
218910Dren2018-09-21 10:32:511d20+6; 1d6+31D20+6 = [3]+6 = 9
1D6+3 = [5]+3 = 8
1D20+6 = [5]+6 = 11
1D6+3 = [1]+3 = 4
Shortbow
219276Dren2018-09-26 11:35:131d20+6; 1d6+31D20+6 = [18]+6 = 24
1D6+3 = [1]+3 = 4
1D20+6 = [10]+6 = 16
1D6+3 = [5]+3 = 8
Shortbow
220155Dren2018-10-08 10:48:311d20+6; 1d6+31D20+6 = [20]+6 = 26
1D6+3 = [6]+3 = 9
1D20+6 = [10]+6 = 16
1D6+3 = [2]+3 = 5
Handaxe
220156Dren2018-10-08 10:49:151d61D6 = [4] = 4
Crit damage
220157Dren2018-10-08 10:49:491d20+6; 1d6+31D20+6 = [8]+6 = 14
1D6+3 = [4]+3 = 7
Unarmed
223273Dren2018-11-15 10:47:401d20+31D20+3 = [3]+3 = 6
Stealth
228679Dren2019-08-01 06:08:041d20+31D20+3 = [10]+3 = 13
History
230837Dren2019-10-18 12:17:581d20+31D20+3 = [8]+3 = 11
History
231628Dren2019-11-18 07:56:441d20+31D20+3 = [11]+3 = 14
Perception
231703Dren2019-11-22 09:26:443d83D8 = [1, 2, 4] = 7
Shatter damage
232027Dren2019-12-04 08:32:583d83D8 = [1, 7, 8] = 16
Shatter damage
232028Dren2019-12-04 08:35:511d10+131D10+13 = [8]+13 = 21
Deflect Missiles
232533Dren2019-12-19 07:13:141d201D20 = [1] = 1
Investigation
232757Dren2020-01-01 08:33:391d20+8; 1d6+41D20+8 = [14]+8 = 22
1D6+4 = [5]+4 = 9
Unarmed strike
232868Dren2020-01-07 07:27:301d20+8; 1d6+41D20+8 = [4]+8 = 12
1D6+4 = [2]+4 = 6
Survival + Bardic Inspiration
232869Dren2020-01-07 07:28:251d20+8; 1d6+41D20+8 = [10]+8 = 18
1D6+4 = [5]+4 = 9
Survival + Bardic Inspiration
232870Dren2020-01-07 07:28:481d20+8; 1d6+41D20+8 = [15]+8 = 23
1D6+4 = [4]+4 = 8
Survival + Bardic Inspiration
233610Dren2020-01-24 09:37:221d20+8; 1d6+41D20+8 = [9]+8 = 17
1D6+4 = [2]+4 = 6
Unarmed strike
233611Dren2020-01-24 09:37:541d20+8; 1d6+41D20+8 = [16]+8 = 24
1D6+4 = [1]+4 = 5
Unarmed strike
233612Dren2020-01-24 09:38:101d20+8; 1d6+41D20+8 = [18]+8 = 26
1D6+4 = [2]+4 = 6
Unarmed strike
233613Dren2020-01-24 09:38:321d20+8; 1d6+41D20+8 = [7]+8 = 15
1D6+4 = [3]+4 = 7
Unarmed strike
233916Dren2020-01-31 08:27:531d20+8; 1d6+41D20+8 = [19]+8 = 27
1D6+4 = [2]+4 = 6
Unarmed strike
233917Dren2020-01-31 08:28:111d20+8; 1d6+41D20+8 = [5]+8 = 13
1D6+4 = [4]+4 = 8
Unarmed strike
233918Dren2020-01-31 08:28:251d20+8; 1d6+41D20+8 = [20]+8 = 28
1D6+4 = [3]+4 = 7
Unarmed strike
233919Dren2020-01-31 08:29:071d61D6 = [3] = 3
Crit damage
233920Dren2020-01-31 08:29:371d20+8; 1d6+41D20+8 = [17]+8 = 25
1D6+4 = [2]+4 = 6
Opportunity attack
236099Dren2020-03-27 07:37:251d20+41D20+4 = [13]+4 = 17
Stealth
237248Dren2020-04-21 10:16:221d20+41D20+4 = [7]+4 = 11
Stealth
237419Dren2020-05-01 10:06:261d20+31D20+3 = [15]+3 = 18
Survival
238061Dren2020-05-15 07:35:231d20+31D20+3 = [11]+3 = 14
Perception
238226Dren2020-05-20 09:14:481d20+8; 1d6+41D20+8 = [11]+8 = 19
1D6+4 = [1]+4 = 5
Unarmed strike
238227Dren2020-05-20 09:15:421d41D4 = [2] = 2
Bless
238577Dren2020-06-01 10:04:541d10+141D10+14 = [4]+14 = 18
Deflect Missiles
238578Dren2020-06-01 10:07:141d20+8+1d4; 1d6+41D20+8+1D4 = [13]+8+[2] = 23
1D6+4 = [5]+4 = 9
Deflect Missiles, Bless
238632Dren2020-06-04 06:22:061d20+1d4+8; 1d6+41D20+1D4+8 = [14]+[4]+8 = 26
1D6+4 = [1]+4 = 5
Unarmed strike, bless
238633Dren2020-06-04 06:24:202d20.HIGH(1)+1d4+8; 1d6+42D20.HIGH(1)+1D4+8 = [13, 15]+[1]+8 = 24
1D6+4 = [2]+4 = 6
Unarmed strike, bless, advantage
238780Dren2020-06-11 08:10:031d20+8+1d4; 1d6+41D20+8+1D4 = [13]+8+[2] = 23
1D6+4 = [4]+4 = 8
Unarmed strike, bless
238782Dren2020-06-11 08:30:391d20+8+1d4; 1d6+41D20+8+1D4 = [4]+8+[4] = 16
1D6+4 = [6]+4 = 10
Unarmed strike, bless
238783Dren2020-06-11 08:30:551d20+8+1d4; 1d6+41D20+8+1D4 = [19]+8+[3] = 30
1D6+4 = [3]+4 = 7
Unarmed strike, bless
238784Dren2020-06-11 08:32:091d20+5+1d41D20+5+1D4 = [20]+5+[4] = 29
Athletics, bless

The current time is: 2020-09-19 05:30:16